Prawa autorskie

  1. Wszystkie materiały opublikowane na tej stronie są chronione prawami autorskimi MBE Engineering.
  2. Żadne materiały na tej stronie nie mogą być powielane, modyfikowane, odsprzedawane, opublikowane lub retransmitowane w dowolnej formie bez pozwolenia ze strony MBE Engineering.
  3. Celem naszej strony jest ułatwienie przepływu informacji i dialogu między wszystkimi naszymi partnerami biznesowymi. Popatrzmy więc pozytywnie na wnioski, które będą prowadzić do upowszechniania szerszej publiczności.
  4. Gdy mowa jest o materiale z tej witryny w dowolnych mediach, prosimy o zwracanie pełnego potwierdzenia na MBE Engineering.
  5. Podczas gdy MBE Engineering podjęła wszelkie starania w celu zapewnienia dokładności informacji prezentowanych na tej stronie to nie ma żadnych gwarancji co do dokładności i kompletności informacji wewnątrz lub dostępne za pośrednictwem witryny. Użytkownik tej strony rozumie, że ani MBE Engineering, ani osoby trzecie, które mogą dostarczyć informacji na MBE Engineering do celów rozpowszechniania akceptuje odpowiedzialność lub stosowanie przez każdą ze stron w witrynie lub wszelkie informacje zawarte lub dostępne w niej.
  6. MBE Engineering zastrzega sobie prawo w każdej chwili do rewidowania, zmiany, modyfikacji lub usuwania informacji dostępnych na tej stronie.